03
Připravili jsme pro vás detailní informace o přípravcích v PDF formátu. Kliknutím na odkazy níže si můžete otevřít či uložit popisy přípravků nebo celý katalog.

všechny bezpečnostní
listy a ADR v PDF

Agrovital vytváří pružnou polopropustnou membránu, díky které plodiny rovnoměrně dozrávají, ztrácejí vlhkost a je zabráněno pronikání vlhkosti dovnitř.

Agrovital
Multifunkční pomocná látka - přídavek do postřiků s obsahem pesticidů používaných v polním a lesním hospodářství. Účinná látka vytváří na povrchu cílového objektu jemný elastický film polymeru, který prodlužuje účinnost přípravků v tank-mix kombinacích. U řepky olejky, jetele lučního, hrachu, slunečnice, cibule, trav a brukvovitých na semeno zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám. AGROVITAL na povrchu pletiv působením ÚV záření a vzduchu polymerizuje a do cca 30 minut po aplikaci vytváří pružnou polopropustnou membránu přírodní živice, která způsobuje, že AGROVITALem ošetřené šešule řepky olejky, lusky hrachu a ostatních luskovin, strbouly jetele lučního na semeno průběžně rovnoměrně dozrávají, ztrácejí vlhkost a elastický film zabraňuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti směrem dovnitř.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Agrostim Forte sníží násadu plodů u jabloní.SuperAgrovital
Pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, pelušky, fazolu, bobu, sóji, lnu, slunečnice, máku, lupiny, svazenky, brukvovitých a semenných porostů trav, cibule, jetele lučního, jetele bílého, jetele nachového, vojtěšky, k omezení praskání peckovin před sklizní, k zlepšení velikosti plodů, omezení předsklizňového opadu plodů a snížení slunečního úžehu u jádrovin a révy vinné, k ochraně všech plodin proti negativnímu působení sucha a nízkých teplot, ochraně zrna všech obilnin a udržení jejich kvalitativních parametrů.
Výhody použití: SUPERAGROVITAL omezuje samovolné praskání šešulí řepky olejky, lusků hrachu a ostatních luskovin, strboulů jetele lučního před sklizní a při sklizni, prodlužuje dobu zrání u řepky o 3–5 dní, což má příznivý vliv na výnos, HTZ, obsah oleje a nižší vlhkost, film SUPERAGROVITALu má delší životnost o cca 2–3 týdny než ostatní přípravky obsahující pinolen a zůstává elastický (pružný) po celou dobu životnosti, nepraská jako je tomu u syntetických lepidel, ošetřením plodů před sklizní dochází ke zlepšení velikosti plodů, vybarvení a chuti, omezení předsklizňového opadu plodů, snížení slunečního úžehu a zlepšení skladovatelnosti.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Agrostim Nitrofenol je rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.Agrostim Nitrofenol
Osvědčený rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.
Výhody použití: obsahuje směs nitrofenolátů s jedinečným mechanismem účinku, účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot, nízký toxicita pro živočichy i rostliny, použití v kombinacích s pesticidy a hnojivy je bez omezení, zvyšuje lignifikaci buněčné stěny a tím dochází ke zvýšení odolnosti rostlin proti napadení škůdci a chorobami, výrazný antistresový efekt.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Agrostim Nitrofenol s Prosarem
Balíček na 25 ha. Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita, tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, jedinečný mechanismus účinku, účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot, zvyšuje odolnost rostlin proti napadení škůdci a chorobami, výrazný antistresový efekt, systémově působící fungicid s výbornou protektivní a kurativní účinností, výborný účinek proti mimořádně širokému spektru houbových chorob.

kompletní informace

Agrostim Nitrofenol je rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.Agrostim TRIA
Nový rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.
Výhody použití: jedinečný mechanismus účinku, účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot, nízká toxicita pro živočichy i rostliny, použití v kombinacích s přípravky na ochranu rostlin a hnojivy je bez omezení, zvyšuje odolnost rostlin proti napadení škůdci a chorobami, výrazný antistresový efekt.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Agrostim TRIA s Prosarem
Balíček na 20-25 ha. Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita, tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, jedinečný mechanismus účinku, účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot, zvyšuje odolnost rostlin proti napadení škůdci a chorobami, výrazný antistresový efekt, systémově působící fungicid s výbornou protektivní a kurativní účinností, výborný účinek proti mimořádně širokému spektru houbových chorob.

kompletní informace


Agrisorb ochrání rostliny při přesazování.Agrisorb pro Gel, Agrisorb Mikro
Agrisorb pro Gel je práškový koncentrát určený na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazování, přepravě a skladování.
Agrisorb Mikro je jemný krystalický přípravek určený pro přípravu obohacených půdních substrátů a ochraně trávníků proti suchu.
Výhody použití: výborně chrání rostliny před vlivem sucha, podporuje zdravý a intenzivní rozvoj kořenového systému, významně snižuje podíl sazenic a přísad, které v důsledku přesazování odumírají, žádné fytotoxické účinky na ošetřené rostliny.

Gel kompletní informace | bezpečnostní list | objednat ihned
Mikro kompletní informace | bezpečnostní list | objednat ihned


Novinka 2015 - nový herbicid Aspect Pro zajišťuje vynikající a dlouhodobou účinnost proti všem jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.Aspect Pro
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici seté.
Výhody použití: originální přípravek s novou účinnou látkou, vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici, vhodný pro monokulturní pěstování kukuřice - působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence, vhodný do antirezistentních programů, účinek přes půdu i přes listy, výborný partner do TM kombinací s herbicidy do kukuřice.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Aspect Pro s Camixem
Balíček na 13 ha. Výhodná herbicidní kombinace 4 účinných látek s různým mechanismem účinku pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.
Výhody použití: kombinace 4 účinných látek s různým mechanismem účinnosti, výhodná cena ošetření při společném nákupu, účinek jak na ježatku, jednoleté dvouděložné, durman, tak i na pcháč, účinek přes půdu i přes listy plevelů, působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence.

kompletní informace

Aspect Pro s Laudisem
Balíček na 13 ha. Nová inovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici, účinek přes půdu i přes listy plevelů, plevelohubný účinek na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy, široké aplikační okno nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice.

kompletní informace


Postřikový herbicid k ochraně pšenice, žita a tritikále proti pýru, chundelce, sveřepům a širokému spektru dvouděložných plevelů.Attribut SG 70 + Sekator OD
Balíček na 10 ha pro komplexní ošetření ozimé pšenice proti pýru plazivému, sveřepům, chundelce metlici, ovsu hluchému, pcháči osetu, svízeli a jednoletým dvouděložným plevelům. Tato herbicidní kombinace plně nahrazuje přípravek Zeus.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, vhodná kombinace pro odplevelení množitelských porostů pšenice od všech problematických plevelů, praxí ověřená kombinace čtyř osvědčených účinných látek, účinek i proti obtížně hubitelným travám jako jsou pýr, sveřepy a oves hluchý, účinek proti obtížně hubitelným dvouděložným plevelům jako jsou svízel a pcháč oset, účinek přes půdu i přes listy, účinkuje i na plevele klíčící 2-3 týdny po aplikaci, účinnost není závislá na teplotě, bez omezení tohoto TM v OP II st. - podzemní a povrchové vody.

kompletní informace


Herbicidní přípravek proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách.BeFlex
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici a jednoletým dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, ozimém žitě a ozimém tritikále.
Výhody použití: originální přípravek s novou účinnou látkou, vhodný do antirezistentních programů, široká registrace do všech ozimých obilovin, účinek přes půdy i přes listy, výborný partner do TM kombinací, nízké dávkování, koncentrovaná formulace.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Postřikový herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi obecné.Butisan Duo
Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů a plevelů lipnicovitých jednoletých v řepce olejce ozimé.
Výhody použití: originální přípravek se dvěmi účinnými látkami, vhodný do antirezistentních programů, specifický účinek na penízky, mák vlčí, kakosty a rozrazily, účinek přes půdu i přes listy, nízká hektarová dávka metazachloru snižuje riziko kontaminace spodních i povrchových vod.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Butisan Duo s Commpasem
Balíček na 13 ha pro komplexní ošetření ozimé řepky proti jednoletým dvouděložným a trávovitým plevelům včetně problematických kakostů, penízků, vlčích máků a rozrazilů.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, vyřeší všechny důležité plevele včetně problematických kakostů, penízků, vlčích máků i rozrazilů, nízká hektarová dávka metazachloru snižuje riziko kontaminace spodních i povrchových vod, vhodný do antirezistentních programů, pěstování následných i náhradních plodin bez omezení.

kompletní informace


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.Camix
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům.
Výhody použití: originální přípravek s prověřenými účinnými látkami, bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici, vhodný do antirezistentních programů, účinek přes půdu i přes listy, výborný partner do TM kombinací s herbicidy do kukuřice.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Repelentní nátěrová hmota s trojím způsobem účinkuCervacol Extra
Repelentní nátěrová hmota na ochranu listnatých a jehličnatých dřevin proti zimnímu okusu zvěří.
Proti okusu chrání trojím způsobem: má charakteristický zápach, odpuzuje namodralou barvou a obsahuje křemičitý písek. Výhody přípravku Cervacol Extra: spolehlivost - není návykový pro zvěř ani po víceletém používání, jistota účinku - ošetřené porosty jehličnanů a listnáčů jsou chráněny po celé zimní období - repelentní účinek až 7 měsíců, bezpečnost - nezabraňuje prorůstání pupenů při rašení v jarním období, nepůsobí fytotoxicky a nepálí, jedinečnost - jako jediný z repelentních přípravků obsahuje originální minarální přísadu a působí tedy mechanicky což odrazuje zvěř od konzumace (využívá primární instinkt).

kompletní informace | bezpečnostní list |


Herbicidní přípravek pro preemergetní ošetření řepky a brambor proti svízeli a dvouděložným plevelům.Commpas, Commpas CS
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekuté suspenze mikrokapsulí (CS formulace) určený k preemergentnímu ošetření ozimé řepky proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům.
Výhody použití: nová inovovaná CS formulace účinné látky clomazone, vysoce selektivní ke kulturním plodinám, netěká a je bez organických rozpouštědel, bez omezení v OP II. st. (PHO) podzemní vody, šetrný k životnímu prostředí, výborný partner do TM kombinací, nízké dávkování, koncentrovaná formulace.

kompletní informace | bezpečnostní list - Commpas | bezpečnostní list - Commpas CS

Successor s Commpasem
Balíček na 13 ha. Herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky.
Výhody použití: vyřeší všechny důležité plevele (heřmánkovité, rozrazily, svízel, brukvovité plevele), obsahuje novou účinnou látku, vhodný do antirezistentních programů, výhodná cena ošetření, pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

kompletní informace

Contans WG odstraňuje příčinu a nikoliv až důsledek inflekce hlízenkou.Contans WG
Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin a čekanky proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) a hlízence menší (Sclerotinia minor).
Výhody použití: jediný způsob, který odstraňuje příčinu a nikoliv až důsledek inflekce hlízenkou, umožňuje koncepční ozdravení půdy od sklerocií hlízenky, zničí sklerocia v půdě a přeruší vývojový cyklus choroby, snížení vstupů - po odstranění zdrojů infekce z půdy, není potřebná intenzivní ochrana porostů fungicidy proti hlízence, není nutná aplikace fungicidů během květu a tak nedochází k poškození řepky při aplikaci, vyloučení negativního vlivu na včely.

kompletní informace | bezpečnostní list |


Systémový organofosfát s dlouhodobým účinkem.Danadim Progress
Postřikový insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců v obilovinách, cukrové a krmné řepě, zeleninách, okrasných rostlinách, třešních a višních.
Výhody použití: organofosfát s dlouhodobým účinkem, účinnost nezávislá na teplotě, působí i za vyšších teplot, rychlé působení na savé a žravé škůdce, dotykový i požerový jed, vhodný jako přerušovač do antirezistentních insekticidních sledů s pyrethroidy, použití v kombinacích s pesticidy a hnojivy je bez omezení.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Desikant s novou účinnou látkouDesicate D
Postřikový herbicidní neselektivní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích a lesních školkách.
Výhody použití: vhodný desikant pro řízení termínu sklizně na desikaci ploch řepky ošetřených Agrovitalem nebo SuperAgrovitalem, umožňuje pozdní desikaci porostu řepky bez rizika podtržení, zajistí přesné načasování sklizně, umožňuje sklizeň problematických porostů bez negativního vlivu na snížení kvalitativních parametrů (HTS, obsah a složení oleje),. vynikající odolnost vůči srážkám již 30 min. po aplikaci, snížení vlhkosti semen a tím snížení nákladů na čištění a sušení, rychlý desikační účinek, krátká ochranná lhůta, porost rovnoměrně v celé své výšce zralý, srovnání termínu dozrávání různých linií a hybridů např. u řepky či slunečnice, bez omezení svažité pozemky, bez omezení v OP II. st. - povrchové i podzemní vody.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Flowbrix - specialista na houbové choroby révy vinné.Flowbrix
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné a dalších plodin proti houbovým chorobám.
Flowbrix patří do nové generace měďnatých přípravků, kde speciální formulace umožňuje jeho flexibilní dávkování v závislosti na množství vody, růstové fázi plodiny a infekčním tlaku chorob. Flowbrix lze díky originální formulaci používat v révě již od dávky 1,25 l/ha v 300 litrech vody/ha (475 g Cu/ha). Toto nízké dávkování umožňuje použití tohoto měďnatého přípravku až 4× během vegetace i v systémech integrované produkce révy vinné. Vysoká účinnost i při použití relativně malého množství přípravku je zajištěna vysokým podílem mimořádně jemných částic (70% je < 1 µ a 99% částic < 2 µ) spolu s vysoce efektivními smáčedly a disperganty v tekuté formulaci. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na červenou spálu révy, černou skvrnitost révy a černou hnilobu révy. Použitím přípravku není ohrožen vznik rezistence a proto je možné jej použít v antirezistentních programech spolu se strobiluriny.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Flowbrix s Solfernusem O/V
Balíček na 8–10 ha. Nová fungicidní kombinace pro ošetření révy proti padlí a peronospoře, jabloní proti houbovým chorobám.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, kombinovaný účinek, působí kontaktně a preventivně, moderní tekuté formulace s antirezistentním účinkem.

kompletní informace


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.Flowbrix Profi
Tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát s vysokým podílem velmi jemných částic určené pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.
Výhody použití: ovysoký podíl velmi jemných částic mědi nové generace, při použití se systémovými fungicidy bráni vzniku rezistence houbových patogenů, speciální tekutá formulace šetrná k plodinám, obsahuje vysoce efektivní smáčedla a dispergenty odolné proti skapávání a smyvu, vysoká účinnost i při použití relativně malého množství mědi na hektar, šetrný k životnímu prostředí,neskapává z listů, určený i pro ekologické zemědělství.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Postřikový herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi obecné.Galeona
Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky proti odolným dvouděložným plevelům.
Výhody použití: možnost použití na podzim i na jaře, specialista na pcháč a heřmánkovité plevele, účinek na vzešlé merlíky a svízel přítulu, bez omezení pěstování následných plodin, bez omezení použitelnosti v následujících letech na témže pozemku, bez omezení na svazích.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníGibb Plus
Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů a omezení požkození mrazem u jádrovin a pro omezení rzivosti jablek.
Výhody použití: obsahuje růstový hormon giberelin přirozeně se vyskytující v rostlinách, omezuje rzivost slupky plodů, zvyšuje násadu plodů zlepšením opylení zejména při nízkém počtu květů a u triploidních odrůd, omezuje poškození mrazem, omezuje alternaci plodnosti, zlepšuje kvalitu produkce a plodnost u jádrovin.

kompletní informace | bezpečnostní list |


Postřikový přípravek určený k probírce plodů u jabloní a hrušní.Globaryll 100
Postřikový přípravek určený k probírce plodů u jabloní.
Výhody použití: redukuje násadu plodů u jabloní, podporuje růst plodů, relativně bezpečný přípravek bez projevů fytotoxicity.


kompletní informace | bezpečnostní list |


Isoproturon s širokou registracíChlortoluron 500
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce polní, jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách a v máku.
Výhody použití: účinnost i proti rezistentním populacím chundelky metlice, bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, registrovaný termín aplikace jak na podzim, tak i pro jarní použití, výborný partner do TM kombinací s většinou registrovaných herbicidů do ozimých obilnin (Sekator OD, BeFlex, Arrat, Mustang), . účinek přes půdu i přes listy, účinkuje i na plevele klíčící až po aplikaci, příznivý poměr ceny a účinnosti přípravku.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Chlortoluron 500 + Sekator OD
Balíček na 8-10 ha pro koplexní ošetření ozimých obilnin.
Výhody použití: rregistrováno do všech ozimých obilovin, časne jarní ošetrení i na půdách odvodňovaných podzemní drenáží, aplikace v dalších letech bez omezení v osevním postupu, vynikající účinnost i na přerostlou chundelku metlici, synergismus účinku chlortoluronu a iodosulfuronu, dokonalá účinnost na přerostlý svízel, ochrana sulfonylmočovin proti vzniku rezistence, dobrá účinnost i za nízkých teplot.

kompletní informace


Selektivní herbicid proti ježatce a dvouděložným plevelům v kukuřici.Koban Top
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspo-emulze proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici seté.
Výhody použití: Koban Top je originální přípravek s novou účinnou látkou, vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici, vhodný pro monokulturní pěstování kukuřice - působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence, vhodný do antirezistentních programů, účinek přes půdu i přes listy, výborný partner do TM kombinací s většinou registrovaných herbicidů do kukuřice.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Koban Top s Laudisen
Balíček na 10 ha pro postemergentní ošetření kukuřice.
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, plevelohubný účinek na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy, účinek přes půdu i přes listy plevelů, široké aplikační okno nezávisle na růstové fázi plevelů i kukuřice.

kompletní informace


Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníSolfernus O
Tekuté minerální hnojivo se sírou formulované jako suspenzní koncentrát určené pro použití v zemědělství a zahradnictví.
Výhody použití: moderni hnojivo s vysokým obsahem síry nové generace, speciálni tekutá formulace šetrná k Typhlodromus pyri, obsahuje vysoce efektivní smačedla a dispergenty, vhodný do antirezistentních programů, významný vedlejší akaricidní účinek.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníSolfernus V
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, s povrchovým působením, k preventivnímu použití při ochraně vinné révy a květin proti padlí.
Výhody použití: moderní přípravek s vysokým obsahem síry nové generace, speciální tekutá formulace šetrná k Typhlodromus pyri, obsahuje vysoce efektivní smáčedla a dispergenty, vhodný do antirezistentních programů, významný vedlejší akaricidní účinek, přípravek je určen do IP i ekologického zemědělství.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Postřikový herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi obecné.Successor 600
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého emulgovatelného koncentrátu proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce olejce, kukuřici seté, slunečnici roční, sóji luštinaté a tykvi obecné na semeno.
Výhody použití: originální přípravek s novou účinnou látku (pethoxamid), vhodný do antirezistentních programů, účinek přes půdu i přes listy, výborný ekotoxikologický profil, bez omezení v PHO, výborný partner do TM kombinací se smáčecím efektem, použitelný v mnoha širokolistých plodinách, mísitelný s DAM 390, v případě zaorávky řepky na podzim je možné vysévat jakoukoliv ozimou obilovinu.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Successor s Callistem
Balíček na 10-11 ha. Výhodná herbicidní kombinace bez omezení v OP II st. (PHO) pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice
Výhody použití: výhodná cena ošetření při společném nákupu, bez omezení v OP II st. (PHO), účinek jak na ježatku, jednoleté dvouděložné, durman, tak i na pcháč, účinek přes půdu i přes listy plevelů, vhodné pro monokulturní pěstování kukuřice, působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence.

kompletní informace

Successor s Commandem
Nová herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky.
Výhody použití: vyřeší všechny důležité plevele (heřmánkovité, rozrazily, svízel, brukvovité plevele), obsahuje novou účinnou látku, vhodný do antirezistentních programů, bez omezení v OP II st. (PHO), pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

kompletní informace

všechny bezpečnostní listy a ADR v PDF


www.agroprotec.cz © 2007-2019Ochrana osobních údajůPravidla použití stránek a údajů